VERTICALE TUINEN

Verticale tuinen hebben een rustgevend effect op onze gemoedstoestand, maar bezitten nog heel wat extra troeven. Een verticale tuin beschermt je gevel tegen slagregen, hij vangt een heel deel fijn stof uit de lucht, trekt insecten en vlinders aan, bovendien levert hij je zomer en winter nog een fikse korting op je energiefactuur.

Voordelen van de verticale tuin, vooral voor de geveltuin buitenshuis:
- in stedelijke gebieden is steeds minder ruimte voor groen; een verticale tuin is een realistische oplossing (groene long)
- bij goed onderhoud en een goede afweging en omvang van planten geeft de verticale tuin duidelijk een esthetische meerwaarde (zichtgroen)
- akoestisch zorgt de verticale tuin voor demping van het geluid
- faunavoorziening (nestgelegenheid en voeding voor vogels en insecten)
- filteren en opvangen van fijnstof. 

Groendaken BVBA